Slide Left Slide Right

Stosujemy biznesowe podejście do zagadnienia marnowania żywności

Korzystamy z autorskiego, innowacyjnego rozwiązania IT wspierającego pomiar odpadów

Optymalizujemy planowaną ilość przygotowywanego jedzenia

Tworzymy modele finansowe związane z wyceną marnowanego jedzenia

Analizujemy nadmiar jedzenia produkowanego przez hotele i catering w Polsce

Wdrażamy kompleksowe programy ograniczania ilości odpadów spożywczych

Mamy ofertę dla hoteli, firm cateringowych, restauracji oraz placówek edukacyjnych i szpitali

Prowadzimy warsztaty dla personelu dotyczące ograniczania ilości odpadów spożywczych

Prowadzimy warsztaty dla uczniów, które przekładają się na mniejszą ilość wyrzucanego jedzenia

Zajmujemy się budowaniem strategii konkurencyjnych na bazie ograniczania ilości odpadów spożywczych

Budujemy programy CSR związane z ograniczaniem ilości odpadów spożywczych

Uzyskujemy dla naszych wdrożeń okres zwrotu inwestycji na poziomie 2-3 miesięcy

O nas

Kim jesteśmy

Jesteśmy grupą profesjonalistów, którzy połączyli swoje siły, wiedzę, ekspertyzę i pomysły w celu ograniczania ilości odpadów spożywczych. Wspólnie opracowaliśmy KuMin.Sys oraz KuMin.App, który ma wspierać monitoring i planowanie działań kuchni w celu ograniczania skali odpadów spożywczych. Zajmujemy się również konsultingiem, który ma na celu formułowanie wspólnie z klientami strategii i planów ograniczania odpadów spożywczych oraz wdrożenia konkretnych pomysłów usprawniających oraz ograniczających skalę strat i marnotrawstwa.

nasza misja i wizja


Misja:

Jesteśmy firmą konsultingową. Promujemy innowacyjne rozwiązania służące ograniczaniu odpadów spożywczych (food waste): dla świata, dla człowieka, dla biznesu.Wizja:

naszą ambicją jest być globalnym liderem w dziedzinie pomiaru ilości i struktury odpadów spożywczych oraz opracowywania planów i działań ograniczających skalę marnotrawstwa jedzenia.


Kontekst naszych działań

Ograniczanie odpadów spożywczych staje się istotnym elementem życia społeczno-ekonomicznego w dzisiejszym złożonym świecie. Jest to zagadnienie, które ma wiele aspektów:


Aspekt biznesowy

rosnące ceny surowców wpływają zarówno na marżę jak i na osiągane wyniki finansowe. Rosnąca liczba nowopowstających hoteli i restauracji wywiera z kolei presję konkurencyjną. W tych warunkach ograniczenie odpadów spożywczych staje się być kluczowym wyzwaniem, które ma istotne znaczenie dla optymalizacji kosztów funkcjonowania firmy.


Aspekt ekologiczny

wyrzucanie jedzenia charakteryzuje się wysokim „odciskiem” na środowisko. Wyprodukowanie 1 kg wołowiny kosztuje nas wszystkich 15,500 litrów wody. Wyrzucenie jednego niezjedzonego befsztyka kosztuje nasz świat 4,650 litrów wody, jednego plastra żółtego sera – 2,500 litrów wody, a filiżanki kawy 140 litrów.Aspekt społeczno-etyczny

głód i strukturalne niedożywienie jest rosnącym globalnym problemem. Szacuje się, że każdego roku w Polsce wyrzuca się około 9 mln ton jedzenia, na głowę przypada zatem ponad 250 kg. Ponad 1 miliard kilogramów przypada na sektor gastronomiczno-hotelarski. Uważamy, że w świecie, w którym panuje głód nie powinno się wyrzucać jedzenia.


Aspekt prawny

w tym roku w UE wchodzi w życie nowa dyrektywa o odpadach. Jest to związane z zobowiązaniem UE wobec ONZ, mówiącym o tym, że skala odpadów spożywczych ma zostać ograniczona o połowę do 2030 r. Przypuszczamy, że nastąpi rosnąca presja ustawodawcy na dokonywanie rzetelnych pomiarów dotyczących odpadów spożywczych i ich ograniczania.


co robimy

Naszym głównym zadaniem jest tworzenie i realizacja strategii optymalizacji kosztów operacyjnych i ograniczania skali odpadów spożywczych (OPOS). OPOS opiera się na 6 etapach, w których istotną rolę pełni nasz system IT: KuMin.Sys. W procesie strategicznym ograniczania ilości odpadów istotne jest osiągnięcie spójności oraz kompleksowości działań. Ostatecznym celem jest optymalizacja kosztów operacyjnych i poprawa wyniku finansowego. Do tego niezbędny jest rzetelny i wiarygodny ciągły pomiar skali i zakresu odpadów spożywczych i marnotrawstwa, usprawnienie planowania zakupów, menu oraz organizacji pracy. W celu uzyskania pozytywnych efektów niezbędne jest sformułowanie konkretnych działań usprawniających. Sukces (czyli efektywne wdrożenie w życie strategii) opiera się na rzetelnych danych pozwalających na ocenę przed i po wprowadzeniu zmian oraz silnym liderze procesu. Jednym z kluczowych czynników sukcesu jest zaangażowanie w proces strategiczny możliwie jak największej liczby pracowników. Proces strategiczny opiera się na 3 kluczowych filarach: przywództwie, poczucie współodpowiedzialności oraz zaangażowania (leadership – przywództwo/lider, ownership – poczucie współodpowiedzialności, engagement – zaangażowanie).

 • ETAP 1: Edukacja

  Budujemy świadomość i wyjaśniamy dlaczego robimy to co robimy

 • ETAP 2: Pomiar

  Mierzymy skalę marnotrawstwa: strukturę, ilości, wartości

 • ETAP 3: Analiza

  Analizujemy sytuację na bazie wiarygodnych i rzetelnych danych

 • ETAP 4: Planowanie

  Określamy działania naprawcze: co, kiedy, jak, przez kogo

 • ETAP 5: Wdrożenie

  Wprowadzamy w życie uzgodnione działania naprawcze

 • ETAP 6: Monitoring

  Uważnie monitorujemy wdrażanie uzgodnionego planu i korygujemyZAKRES PRAC

 • wraz z klientami tworzymy strategie optymalizacji kosztów operacyjnych poprzez redukcję skali odpadów spożywczych i wspieramy jej realizację
 • dokonujemy pomiaru ilości, struktury oraz wartości odpadów spożywczych: zarówno tych poprodukcyjnych jak i nadmiaru wyprodukowanego jedzenia
 • wspieramy decyzje związane z korektą menu
 • budujemy programy edukacyjne i społecznościowe nakierowane na wzrost świadomości wśród klientów/gości/interesariuszy


DO KOGO SKIEROWANE SĄ NASZE DZIAŁANIA

 • instytucji oraz osób prywatnych, którzy świadomi są potrzeby ograniczania kosztów operacyjnych
 • instytucji oraz osób prywatnych, którzy świadomi są problemu ograniczania ilości odpadów spożywczych
 • hoteli i restauracji, gospodarstw domowych, placówek edukacyjnych, szpitali, biznesu cateringowego, sklepówKORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ANALIZY I OGRANICZANIA ODPADÓW SPOŻYWCZYCH

 • 1 USD zainwestowany w ograniczenie odpadów przynosi zwrot w wysokości 14 USD w ciągu roku
 • bardziej racjonalne podejście do zakupu surowców – mniej kupujemy tyle samo zarabiamy
 • korekta menu: wiemy czego nasi goście/klienci nie zjadają, w jakiej ilości, kiedy i dlaczego
 • jesteśmy w stanie lepiej zaplanować ilość serwowanego jedzenia i jego asortyment
 • jesteśmy w stanie dopasować ilość i asortyment jedzenia do konkretnej grupy klientów/gości
 • możemy odpowiedzieć na pytania zarządcze: ile i czego wyrzucamy, dlaczego wyrzucamy, jaka jest wartość tego co wyrzucamy, kiedy wyrzucamy, jaka jest ilość jedzenia, które zrobiliśmy w nadmiarze (niezjedzone przez gości), jaka jest struktura jedzenia pozostawionego na talerzykach przez gości
 • nasze analizy pokazują, że dla hotelu z 350 pokojami roczne oszczędności z tytułu ograniczenia odpadów spożywczych i zmniejszenia nadmiaru jedzenia sięgają powyżej 1,5 mln zł rocznie
 • dzięki naszemu systemowi możemy porównywać instytucje/hotele/restauracje pracujące w sieci (benchmark)


Systemy IT

 

 

KuMin.Sys:

Istotnym narzędziem wspierającym strategię ograniczania odpadów spożywczych jest nasz autorski system informatyczny KuMin.Sys.
Oferuje wygodny i intuicyjny interfejs pomiaru wagi oraz analiz menedżerskich. Pozwala również na prowadzenie ciągłego monitoringu skali odpadów spożywczych (surowców oraz dań gotowych i półproduktów) dzięki rejestrowaniu i kategoryzacji ich wagi oraz monitorowaniu on-line uzyskiwanych wyników.

Pulpit pomiarowy KuMin.Sys składa się z wagi elektronicznej oraz panelu dotykowego.
Specjalistyczna waga wysokiej klasy zapewnia dokładność i odpowiedni zakres pomiarowy. Wyposażona jest w port komunikacji RS232. Panel dotykowy składa się z tabletu z systemem Windows z intuicyjnym, graficznym interfejsem użytkownika oraz specjalnym uchwytem pozwalającym na wygodną pracę z urządzeniem.

KuMin.Sys korzysta z wyników uzysjanych z pomocą interfejsu pomiarowego. Dane dostępne są do analizy, natychmiast po dokonaniu pomiaru.
Intuicyjny interfejs użytkownika dostępny jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Można z niego korzystać z dowolnego miejsca i w czasie rzeczywistym. Prezentuje nam dokładne dane o aktualnym poziomie strat wynikających z wyrzucania żywności. Wyniki pomiarów możemy przeglądać na wykresach w dowolnych przekrojach z uwzględnieniem kategorii odpadów, przyczyn powstałej straty i czasu jak również śledzić sumaryczną wagę oraz wartość wyrzucanej żywności. Wyniki można również eksportować do tabel oraz drukować raporty.

KuMin.App:

Jest to wersja naszego systemu monitoringu i pomiaru struktury odpadów spożywczych przystosowana do gospodarstwa domowego. Każdy indywidualny użytkownik wyposażony jest w odpowiedni zestaw urządzeń i aplikacji do śledzenia skali marnotrawstwa.

Klienci / pomiary / warsztaty

 • 4-gwiazdkowy hotel, Gdańsk,
 • 4-gwiazdkowy hotel, Wrocław,
 • 4-gwiazdkowy hotel, Warszawa,
 • Restauracja a’la carte, Gdańsk,
 • Restauracja a’la carte Wrocław,
 • Restauracja a’la carte Warszawa,
 • Przedszkole Montessori Fantazja w Bolechowicach (Małopolskie),
 • Szkoła Montessori Horyzont w Bolechowicach (Małopolskie),
 • Przedszkole Montessori Słonecznik, Warszawa
 • Szkoła Podstawowa im. U. Ledóchowskiej, Warszawa
 • Firma cateringowa iWieszCoJesz, Warszawa
 • Hotel 4-o gwiazdkowy, Wiedeń
 • Warsztaty 'food waste’ dla szefów kuchni i F&B managerów:
  – Hotel Sofitel, Wrocław
  – Hotel Novotel Centrum, Wrocław
  – Hotel Novotel City, Wrocław
  – Hotel Mercury Stare Miasto, Wrocław
 • Hotel medical spa – południowo-zachodnia Polska
 • Hotel Malinowy Zdrój Solec Zdrój
 • Bank Żywności w Warszawie
 • Jedna z organizacji pozarządowych gotujących z darowizn żywności
 • Warsztaty 'food waste’ dla organizacji pozarządowych w Warszawie
 • Klienci indywidualni: gospodarstwa domowe korzystające z mobilnej wersji KuMin.App.

Nasze referencje

Z talerzyka wszystko znika!


Jako pierwsi w Polsce opracowaliśmy autorski program pod nazwą „Z TALERZYKA WSZYSTKO ZNIKA!”. Nasza inicjatywa służy ograniczaniu ilości odpadów spożywczych w placówkach edukacyjnych. Wg naszych obliczeń co roku w Polsce przedszkola oraz szkoły podstawowe produkują olbrzymie ilości jedzenia, które jest niezjadane i w efekcie wyrzucane. Nasze szacunki pokazują, że w skali całego kraju nadmiar produkcji dla przedszkoli i szkół podstawowych wynosi  odpowiednio 340 tys. i 336 tys ton.

Naszym priorytetem jest poprawa jakości serwowanych posiłków z jednoczesnym ograniczaniem ilości odpadów spożywczych. „Z talerzyka wszystko znika!” składa się m.in. z:

 1. a) ciągłych pomiarów ilości i struktury odpadów spożywczych w tym ilości nadprodukcji przy pomocy innowacyjnego systemu IT: KuMin.Sys;
 2. b) ankiety dla wychowawców i rodziców oceniającej jakość i sposób serwowania posiłków;
 3. c) przeprowadzenie warsztatów dotyczących tematyki food waste dla dzieciaków i wychowawców;
 4. d) korekty menu;
 5. e) zmian organizacji i sposobu serwowania posiłków;
 6. f) warsztatów kulinarnych dla dzieciaków, w trakcie których będziemy razem przygotowywać, gotować i jeść przygotowane posiłki rozmawiając jednocześnie o temacie odpadów spożywczych;
 7. g) sugestii poprawy organizacji pracy kuchni oraz warunków pracy;
 8. h) tworzenia ogródków i kompostowników.

Zapraszamy zainteresowane placówki edukacyjne do dołączenia do naszego programu!

Działalność społeczna

Nasza Fundacja Kurkuma en poudre ma na celu następującą działalność:

 1. ograniczanie ilości odpadów spożywczych w gospodarstwach domowych, handlu, gastronomii/hotelarstwie;
 2. promocję edukacji związanej z gospodarką obiegu zamkniętego (circular economy) ze szczególnym uwzględnieniem tematu ograniczania i pomiaru odpadów spożywczych;
 3. wymianę rzetelnych informacji związanych z kluczowymi aspektami odpadów spożywczych i ich pomiarem;
 4. integrację środowiska osób związanych z tematem gospodarki obiegu zamkniętego w tym odpadów spożywczych;
 5. podnoszenie świadomości wagi problemów odpadów spożywczych;
 6. wspieranie ogólnego poziomu wiedzy dotyczącej ograniczania odpadów spożywczych;
 7. promocję zdrowego i świadomego odżywiania się;
 8. rozwijanie dialogu społecznego oraz łączenia partnerów do działań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego w tym ograniczania odpadów spożywczych;
 9. przekazywanie zbędnego/niewykorzystanego jedzenia osobom w trudnej sytuacji życiowej;
 10. dokonywanie pomiarów ilości i struktury odpadów spożywczych w handlu, gastronomii oraz gospodarstwach domowych;
 11. budowanie dobrych praktyk i dzielenia się nimi z zainteresowanymi interesariuszami;
 12. tworzenie innowacyjnych sposobów na ograniczanie odpadów spożywczych oraz ich twórcze wykorzystanie w ramach zasad gospodarki obiegu zamkniętego;
 13. wydawanie publikacji i innych materiałów informacyjnych;
 14. prowadzenie działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze zadań publicznych;
 15. prowadzenie działalności charytatywnej;
 16. prowadzenie, promocję i organizację wolontariatu.

Media o nas

Social Media

Skip to content