O KAJZERKACH, STATYSTYCE I PROBLEMACH Z POMIAREM

Posted by | No Tags | Pomiar wyrzucanego jedzenia | Brak komentarzy do O KAJZERKACH, STATYSTYCE I PROBLEMACH Z POMIAREM

Czy skala marnotrawstwa jedzenia jest w polskiej gastronomii duża? Tymi kwestiami zajmujemy się intensywnie. Co to znaczy duża?
W publikacji Polityka Insight pt.: „Zgubione kalorie – jak skutecznie walczyć z marnotrawstwem żywności” autorzy zwracają uwagę, że:
a) marnowanie żywności (food waste) to problem powszechny, trudny do skwantyfikowania i negatywnie wpływający na wiele wymiarów: finansowy, środowiskowy, społeczny
b) dane dotyczące rozmiaru zjawiska są szczątkowe
c) w Polsce brakuje systemowych inicjatyw, które mogłyby ograniczyć jego skalę
d) żywność marnowana jest na każdym etapie łańcucha dostaw – od wytwarzania, poprzez dystrybucję, gospodarstwa domowe, lokale gastronomiczne
e) dostępne dane statystyczne są szczątkowe, brakuje wspólnej definicji zjawiska, jednolitej metodologii pomiarów, pojawiają się problemy w gromadzeniu danych
f) w Polsce przeprowadzono jedynie nieliczne badania przybliżające skalę zjawiska – ich wyniki są rozbieżne i zaniżone
Jeden z wniosków jest taki, że nie da się skutecznie zapobiegać zjawisku marnowania żywności, którego skala i powody są znane jedynie szacunkowo. Większość potrzebnych działań dotyczy edukacji, metodologii pomiaru i promocji dobrych praktyk.
Zatem jeszcze raz: co to znaczy duża skala marnotrawstwa żywności w gastronomii?
Przykład pieczywa: w naszych badaniach okazało się, że średniej wielkości hotel w centrum dużego miasta w Polsce wyrzuca ponad 3,5 tony pieczywa rocznie. Wyrzuca bo kupił tyle pieczywa w nadmiarze – ludzie go nie zjedli. Gdyby przeliczyć to pieczywo na kajzerki wówczas okazałoby się, że rocznie tylko w jednym miejscu wyrzucanych jest prawie 61 tys kajzerek o długości 6 km….
 
Dużo? Mało? a to tylko jeden hotel i tylko albo aż pieczywo spośród asortymentu setek innych pozycji w menu.

No Comments

Leave a comment