Rozpoczęliśmy projekt w Hotelu Malinowy Zdrój

Posted by | No Tags | Bez kategorii | Brak komentarzy do Rozpoczęliśmy projekt w Hotelu Malinowy Zdrój

Rozpoczęliśmy współpracę z Malinowymi Hotelami.

Projekt pilotażowy, zrealizowany dwa miesiące temu w jednym z hoteli sieci, potwierdził to, o czym od dawna mówimy naszym klientom: Gastronomia hotelowa nieodzownie generuje niepotrzebne koszty, a głównym powodem zawyżania food-costu jest nadprodukcja jedzenia związana m.in. z brakiem precyzyjnego planowania oraz nieodpowiednim zarządzaniem magazynem. To właśnie wyniki pilotażu, który precyzyjnie określił skalę strat związanych z nieuwzględnianiem liczby gości podczas planowania ilości przygotowywanego jedzenia, zadecydował o wyborze naszych usług przez sieć Malinowych Hoteli.

Pierwszym etapem prac jest wykorzystanie naszego nowatorskiego podejścia i innowacyjnych narzędzi IT w Hotelu Malinowy Zdrój w Solcu Zdroju. Celem jest poprawa wyniku finansowego gastronomii. Obniżenie food-cost zostanie osiągnięte poprzez poprawę precyzji planowania ilości serwowanego jedzenia na bufetach i niezbędnych do ich przygotowania surowców. W tym celu, nasz zespół jest stale obecny na kuchni i zajmuje się m.in:

  1. Analizą pracy zespołów kuchni i obsługi kelnerskiej (wydajność i organizację pracy, współpracę zespołów).
  2. Dokładnym pomiarem i monitoringiem obiegu surowców – oceniając ich adekwatność w stosunku pracy kuchni,
  3. Monitorowaniem w czasie rzeczywistym obiegu jedzenia – wielkość produkcji oraz określenie ile zjadają nasi goście (z dokładnością do pojedynczych pozycji jadłospisu)
  4. Tworzymy wskaźniki bufetu, które pozwalają na optymalizację przygotowywanej ilości jedzenia i powiązanie jej z odpowiednia ilością potrzebnego surowca z magazynu oraz liczbą osób na posiłkach.
  5. Opracowujemy referencyjne wskaźniki food cost dla poszczególnych posiłków.

Dzięki naszemu projektowi kuchnia w Malinowy Zdroju będzie mogła pracować wydajniej i proporcjonalnie od aktualnego obłożenia hotelu. W szczególności chef i dyrektor:

  • będą dokładnie wiedzieli ile jedzenia należy przygotować w danym dniu dla danego posiłku i potrawy, unikając w ten sposób nadmiaru i strat wynikających z nadprodukcji,
  • dopasują wielkość produkcji do rzeczywistej liczby gości,
  • osoby odpowiedzialne za magazyn będą mogły lepiej planować zaopatrzenie bez konieczności utrzymywania wysokich stanów magazynowych surowców i półproduktów,
  • nakład pracy personelu będzie dostosowany do rzeczywistych potrzeb gości i optymalnej produkcji.

Nasze obecne działania to dopiero pierwszy krok w kierunku optymalizacji kosztów funkcjonowania gastronomii hotelu. W kolejce czeka jeszcze wiele zadań, które możemy zrealizować, aby gastronomia sieci Malinowych Hoteli działała adekwatnie do liczby odwiedzających ją gości i miało to rzeczywiste odzwierciedlenie w zwiększeniu dochodu.

 


No Comments

Leave a comment