Konferencja we Wrocławiu ds. Inteligentnych Specjalizacji z naszym udziałem (9.11.2022)

Posted by | No Tags | Konferencje/imprezy | Brak komentarzy do Konferencja we Wrocławiu ds. Inteligentnych Specjalizacji z naszym udziałem (9.11.2022)

Uczestniczę w posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji dla Dolnego Śląska. Kontekstem jest Zielony Ład i nowa perspektywa finansowa UE. Dyskutujemy m.in. o możliwej roli 'food waste’ w strategii rozwoju regionu.

Na sali mocna grupa, która ogranicza marnowanie jedzenia: Błażej Krasoń Prezes Banku Żywności we Wrocławiu oraz dr Jan Den Boer z Uniwersytetu Przyrodniczego.

Dziękuję Justynie Lasak z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu za zaproszenie! Łza się w oku kręci – 8 lat temu razem z Justyną współpracowaliśmy w projekcie Banku Światowego nad stworzeniem procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach strategii inteligentnych specjalizacji RIS3 w 2014/2015.


No Comments

Leave a comment